Psychoterapia indywidualna:
Psychoterapia indywidualna jest jedną z najbardziej intensywnych form oddziaływania poznawczego i emocjonalnego. Psychoterapia poznawczo – behawioralna jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań o udowodnionej skuteczności, w której nacisk położony jest na teraźniejszość. Celem terapii jest poprawa jakości życia oraz rozwiązanie przeżywanych trudności za pomocą technik dopasowanych do konkretnego zaburzenia. U podstaw terapii poznawczo–behawioralnej leży założenie, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego (błędnego, rodzącego cierpienie) sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania. Terapeuta stosuje techniki CBT aby pomóc klientowi zweryfikować własne wzorce myślenia i własne przekonania oraz zastąpić „błędy w myśleniu” bardziej realistycznymi i efektywnymi myślami, redukując w rezultacie dyskomfort i ograniczając samoograniczające zachowania. Dysfunkcjonalne schematy są modyfikowane, w wyniku czego klient uzyskuje poprawę jakości swojego życia.
Podczas 1-3 spotkań, mających charakter konsultacji wspólnie określimy Twój problem oraz mechanizmy leżące u jego podstaw. Spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu i trwają 50 minut. Klient wraz z terapeutą mogą jednak wspólnie ustalić inną częstotliwość spotkań, zależnie od potrzeb procesu terapeutycznego. Czas trwania psychoterapii jest kwestią indywidualną i zależy głównie od problemów, z jakimi zgłasza się klient.

Konsultacje i porady psychologiczne:
Poradnictwo i konsultacja psychologiczna są skierowane do osób, które czują potrzebę omówienia swojego problemu i uzyskania wskazówek oraz profesjonalnej porady. Obejmuje również udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w obliczu sytuacji przerastającej możliwości samodzielnego poradzenia sobie. Jest to zazwyczaj od jednego do kilku spotkań, trwających 50 min.

Psychoterapia dzieci i młodzieży:
Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna obejmuje terapię zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, takich jak: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia zachowania, problemy w nauce, trudności w kontaktach z rówieśnikami. Specyfika pracy wymaga zaangażowania rodziców lub opiekunów. Dlatego nieodzownym elementem są tutaj: psychoedukacja i wsparcie psychologiczne.

Poradnictwo i psychoterapia par i małżeństw:
Psychoterapia i poradnictwo dotyczy par i małżeństw przeżywających trudności i kryzysy, które chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz swój związek. Psychoterapeuta pomaga zlokalizować źródło trudności w związku, co prowadzi do zmiany wzajemnych postaw, reakcji, sposobów porozumiewania się. Terapia par daje możliwość na znalezienie konstruktywnych rozwiązań zdefiniowanych problemów oraz poprawę jakości wzajemnych relacji, a tym samym znalezienia porozumienia, wyjście z kryzysu, uratowanie związku.

Przewiń do góry